Overblijfbericht

Weekbericht

Zoals gebruikelijk wordt na elke schoolvakantie in het weekbericht informatie gegeven over de gang van zaken met betrekking tot de Tussen Schoolse Opvang. Er wordt op de TSO geen drinken meer geschonken. De kinderen moeten dus zelf drinken meenemen. De kosten voor het overblijven zijn dit schooljaar € 1,80 per keer.

Als u uw kind vast wil laten overblijven meld uw kind(eren) dan eerst aan bij de coördinatie van de TSO, Mildred Schuit 0226 395032 of Miranda van Schagen 0226-394973. Zij zorgen voor een inschrijfformulier en een reglement en verstrekken ook de nodige informatie over onder andere de wijze van betaling en het aan- en afmelden. Mocht u andere vragen hebben ten aanzien van de Tussen Schoolse Opvang dan kunt u hiermee ook bij Mildred of Miranda terecht.

Komt uw kind af en toe overblijven of desnoods eenmalig, meld uw kind dan aan via de mail. En laat u telefoonnummer dan achter waar u dan te bereiken bent. Voor het af en toe gebruik maken van de TSO wordt ook een bedrag van € 1,80 in rekening gebracht. Dit bedrag dient contant en gepast, in een gesloten envelop met daarop vermeld de naam van uw kind(eren), het totaalbedrag en de datum dat wordt overgebleven, aan één van de overblijfkrachten te worden gegeven. A.U.B. niet in de broodtrommels doen!!

De ouder(s) verzorger(s) van de kinderen die gebruik maken van de TSO worden verzocht hun kinderen voor het overblijven geen snoep mee te geven.

• U kunt uw kind via de mail aan- en afmelden dehappyhut@gmail.com. Als u kind verhindert is op school niet alleen school afmelden maar ook de T.S.O een mailtje sturen!!!!

• Houd op het schoolplein voor het aan- en afmelden van uw kind(eren) geen overblijfkrachten aan!

• Graag op de broodtrommels,bekers en tassen duidelijk de naam van u kind erop zetten.

• Kinderen die niet overblijven mogen niet voor 12.45 uur het schoolplein op.
De kinderen van de overblijfgroep spelen dan buiten onder toezicht van de overblijfkrachten.

De leerkrachten nemen dit om 12.45 uur over en vanaf dat moment kunnen alle kinderen het schoolplein op.
Eventuele veranderingen of nieuwe mededelingen die betrekking hebben op de TSO zullen door middel van het weekbericht worden gecommuniceerd. Wij raden u dan ook aan om de weekberichten goed in de gaten te houden.

Het overblijfteam