Maandbericht 1 - september 2020

Dit is het eerste Maandbericht van de St. Barbaraschool. Niet alleen van dit jaar, maar echt de allereerste.

Vorige week hebben we u bericht dat er niet langer een Weekbericht zal worden gemaakt, omdat het merendeel van de berichten tegenwoordig van derden is. Dit is zo ontstaan omdat de leerkrachten rechtstreeks met ouders communiceren via Fiep.

Het Maandbericht bevat naast informatie van de directie, ook verwijzingen naar de berichten van derden.

 

Het schooljaar is goed begonnen. Fijn dat alles weer bijna gewoon is.

 

Corona en alles wat daar bij komt kijken

Bijna, want de protocollen rondom corona zijn er nog steeds. Net als beslisbomen over wie wel en niet naar school mogen komen.

Voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar is er een beslisboom ontwikkeld, waarop u kunt zien wanneer uw kind met een verkoudheid wel of niet naar school mag. Die sturen we als bijlage mee. Wellicht helpen die u ook bij de beslissing uw kind al dan niet thuis te houden.

Voor leerkrachten is het ook helder: bij verkoudheidsklachten, ook in zeer milde vorm, mogen zij niet werken en moet er worden getest. Dat heeft direct consequenties voor het onderwijs, want er zijn vrijwel geen invallers beschikbaar. Deze week hebben we de afwezigheid van collega’s met veel kunst en vliegwerk kunnen oplossen. We hebben groepen opgedeeld, samen gevoegd en er is extra gewerkt. Er komt echter een moment dat dit niet meer lukt en dan zullen we helaas groepen naar huis moeten sturen. Omdat de leerkracht niet ziek is, maar in afwachting van de test uitslag thuis moet blijven, zullen we dan weer overgaan op onderwijs op afstand. Afhankelijk van het moment van testmogelijkheid kan dit enkele dagen duren.

We begrijpen dat dit voor u niet altijd even eenvoudig is én we zullen er alles aan doen om dit te voorkomen.

We vrezen dan ook de herfst, want we weten dat verkoudheidsklachten dan alleen maar toenemen. Dat betekent meer leerkrachten afwezig en ook meer kinderen die thuis moeten blijven.

 

Als kinderen van groep 6 t/m 8 thuis zijn wegens verkoudheidsklachten, dan zal de weektaak worden verstuurd, zodat er thuis toch nog iets gedaan kan worden. Na schooltijd kan er dan met de leerkracht kort even overleg plaatsvinden, als dat nodig mocht zijn.

Met de groepen 3 t/m 5 zijn we nog in overleg wat er mogelijk is.

 

Schoolontwikkeling

Vorig schooljaar zijn we tijdens de studiedagen veel bezig geweest met het schrijven van onze onderwijsvisie. Tijdens de eerste teambijeenkomst, op de laatste vrijdag van de vakantie, hebben we gezien hoe alle woorden van die visie in beelden te vangen zijn. We hebben hiervoor een bedrijf gevonden dat ons hierbij helpt. We gaan dit nog verder ontwikkelen en uiteindelijk ook aan u presenteren.

Verder gaan we dit jaar aan de slag met het verder ontwikkelen van enkele speerpunten in ons onderwijs. We hebben gekozen voor “Rust”, hieronder verstaan we duidelijkheid in heel veel zaken, zodat je je kunt concentreren op wat belangrijk is. “Bewegen”, waarbij we dit jaar de nadruk willen gaan leggen op bewegend leren, maar ook bewegen tijdens de pauzes.

Het laatste speerpunt is “Verbinding”. Dit jaar vooral gericht op verbinding tussen de leerkrachten en communicatie met de ouders.  Op de studiedagen gaan we voornamelijk met deze zaken aan de slag.

Daarnaast zijn we ook bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. Waar onderwijs en opvang weliswaar in één gebouw nu nog vrijwel los van elkaar opererend werken wij toe naar één organisatie in één Kindcentrum. Onderlinge afstemming, doorgaande lijnen, overleg en uiteindelijk zelfs de verhuizing van kinderdagverblijf Snoopy naar de Hoge Akker spelen hierin een rol.

 

Leerlingenraad

Vorig jaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Dit jaar gaan we hier weer mee verder. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 praten hierdoor mee met zaken die op school spelen. Soms vragen wij advies en soms praten we over zaken die door hen worden aangedragen.

 

Interne begeleiding

Onze IB-er Veronique Glim is aan het begin van dit schooljaar gestart en heeft de eerste gesprekken met ouders al gevoerd. Verder is zij nog druk bezig zich in te werken, alle kinderen te leren kennen en zich het zorgsysteem van de St. Barbara eigen te maken. Zij doet dit razendsnel, is onze ervaring. Zij werkt op de dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

Naast dit maandbericht hebben we nog enkele andere berichten voor u geselecteerd. Dit zijn algemene berichten die voor alle ouders van belang kunnen zijn. Die vindt u al aparte berichten hierbij.

 

We hopen dat we u op deze manier hebben kunnen informeren over waar wij op school zoal mee bezig zijn. Het volgende Maandbericht ontvangt u op woensdag 7 oktober.

 

Met vriendelijke groet,

Lia van Roosmalen en Mariosé Huits, directie

Logo-Barbaraschool-FC zonder dorpsnaam Logo-Barbaraschool-FC zonder dorpsnaam