Corona update 20 januari 2021

Beste ouders,

 

De zaken rondom de coronamaatregelen blijven hier en daar onzeker. We weten in ieder geval dat we dicht blijven tot 9 februari. Ondertussen roeien we met de riemen die jullie en wij hebben, soms met de stroom mee en soms tegen de stroom in.

We vinden het nog steeds spannend in de noodopvang. De groepen zijn groot en het is onduidelijk in hoeverre onze medewerkers nu veilig kunnen werken, gezien de Britse variant. Afstand houden van kinderen is namelijk geen optie, zeker niet van de jongere kinderen.

Dat is ook de reden waarom Blosse zeer terughoudend is als het gaat om het naar school halen van groepen kinderen. In principe is het voor álle kinderen van de school nu lastig als het gaat om de doorgaande lijn in het onderwijs. Onderwijs op Afstand is gewoon anders dan met z’n allen in de klas. Zolang we niet weten wat de Britse variant betekent voor de veiligheid van de kinderen én de medewerkers, bieden we dus echt alleen noodopvang en zeer beperkt noodonderwijs aan aan enkele kinderen.

Mocht u gebruik moeten maken van de noodopvang onder schooltijd, omdat er sprake is van een cruciaal beroep en de opvang is echt niet anders te regelen, dan laat u ons dit weten via een mailtje naar info@sintbarbaraschool.nl. Voor noodopvang voor en na schooltijd maakt u gebruikt van de ouderapp van connect om aan- en afwezigheid te melden.

Zoals we al eerder schreven horen wij graag als er een coronageval in uw gezin is. Zo nodig kunnen kinderen tegenwoordig ook getest worden. Als een kind klachten heeft die passen bij corona, dan kan het kind getest worden. Laat kinderen in ieder geval testen bij:

-veel hoesten, koorts en/of benauwdheid;

-corona-gerelateerde klachten na contact met iemand met corona.

Ouders kunnen een afspraak maken via 0800-1202. De GGD vertelt hoe kleine kinderen in onze regio worden getest. Kinderen blijven in ieder geval thuis totdat de testuitslag bekend is.

 

De directie schuift af en toe aan bij een online instructie of een gezellig moment in een klas. Dat is ook voor ons fijn, omdat ook wij de kinderen erg missen. Daarnaast blijven we zo op de hoogte van wat er zoals gedaan wordt.  Aan de reacties van de kinderen merken we tot nu toe, dat zij het ook erg kunnen waarderen.

In deze tijd zijn we meestal bezig met voorbereidingen op de Cito-toetsen. Dat lukt nu even niet. Over hoe we omgaan met Cito-toetsen e.d. zijn we nog in overleg. Ook zonder die toetsen weten onze collega’s hoe de kinderen ervoor staan.

In principe is school altijd bereikbaar tussen 8.30 en 15.00 uur en via de mail (info@sintbarbaraschool.nl). De leerkrachten werken weliswaar thuis, maar de directie en IB zijn op school bereikbaar.

Vanaf volgende week (25 jan) tot 1 maart is Mariosé niet op school aanwezig. Zij wordt opgenomen in het ziekenhuis en heeft daarna even tijd nodig om weer op te knappen. Veronique Glim, de IB-er neemt een deel van haar taken over, zodat de bereikbaarheid van de school tussen genoemde tijden gewaarborgd blijft. Probeert u school te bereiken via mail, gebruik dan altijd info@sintbarbaraschool.nl, de persoonlijke mail van Mariosé wordt tot 1 maart niet gelezen.

 

We hopen u zo weer even geïnformeerd te hebben over de school. Veel succes met de combi werk en onderwijs en blijf vooral gezond!

Met vriendelijke groet,

Namens het team,

 

Lia van Roosmalen en Mariosé Huits, directie

coronavirus coronavirus