Invalproblematiek en invalprotocol

Momenteel worden we hard geconfronteerd met het leerkrachtentekort. Er zijn simpelweg geen invallers te vinden voor de “korte” invalklussen bij griep of ander verzuim.

Als school hebben we een invalprotocol opgesteld. Hierin staat vermeld hoe wij bij ziekte van een collega de opvang en het onderwijs in de groep zo goed mogelijk willen regelen. Het huidige tekort maakt het lastig dit precies te blijven volgen en noodzaakt ons soms andere, creatieve oplossingen te zoeken. Zo werken we bijvoorbeeld nu ook met oud-collega’s, die bereid zijn toch nog af en toe in te vallen of anderszins te ondersteunen. We willen namelijk ook graag dat de extra ondersteuning van leerlingen door blijft gaan.

Samenvatting voor ouders:

Op het moment dat een leerkracht zich ziekmeldt/afmeldt treedt ons zgn invalprotocol in werking. Dit protocol kenmerkt zich door de volgende stappen:

Leerkracht meldt zich ziek

Directie zoekt invaller via de zgn flexpool

Ingeval er geen invaller beschikbaar is, wordt binnen het team naar een invaller gezocht

Indien dat ook niets oplevert, wordt de groep één dag opgedeeld (verdeeld over de andere groepen met zelfstandig werktaak; voor groep 1-2 geldt aangepast protocol)

Is er voor meer dagen geen inval beschikbaar, ook niet na intensief zoeken of zoeken naar creatieve oplossingen, dan wordt de groep de tweede dag naar huis gestuurd. Daarna wordt steeds een andere groep een dag naar huis gestuurd en krijgt de groep waarin de leerkracht ziek is les van de vrijgespeelde leerkracht

Als de leerkracht langere tijd afwezig blijft, zoekt de directie naar een meer permanente oplossing (binnen de beschikbare mogelijkheden).

 

Afwijking invalprotocol groep 1-2, indien er geen inval gevonden wordt

1. alle ouders van de groep 1 (dus ook van de groepen waarin géén leerkracht ziek is) ontvangen een Kwiep (nood)-bericht met het verzoek hun kind thuis op te vangen. De kinderen die er wel zijn, worden verdeeld.

2. indien er meer dan 60 kinderen toch op school komen (wij zijn verplicht tot opvang indien ouders geen opvang kunnen regelen) proberen we met directie, IB en onderwijsassistentie de kinderen op te vangen.

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Indien u nog een oplossing weet, laat het ons dan aub weten.

 

Namens het team,

De directie

logo+missie school logo+missie school