Kindervakantieweken

Een vakantie voor je kind?  Zelfs als het er eigenlijk niet in zit? Kindervakantieweken organiseert het ook voor jouw kind.

Voor sommige kinderen is een vakantie niet zo vanzelfsprekend, vanwege de omstandigheden thuis zoals gezondheid of de financiële situatie. De Humanitas Kindervakantieweek zorgt voor een leuke en gezellige week, vol spannende en leerzame activiteiten. Speciaal voor kinderen van 8 tot en met 10 jaar uit de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Vrijwilligers

Humanitas Kop van Noord-Holland organiseert de Kindervakantieweek samen met een groep vrijwilligers. Zij doen de voorbereidingen en begeleiding zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. De kinderen zijn er lekker even op uit en doen indrukken op en maken nieuwevrienden. De vakantieweek wordt gehouden op groepsaccommodatie het Boshuis in Wieringerwerf.

De kinderen worden begeleid door een team van goed voorbereidde,
getrainde en enthousiaste vrijwilligers. De teamleiding berust bij twee
ervaren vrijwilligers, zij houden overzicht en sturen de groepsbegeleiders aan. De kinderen worden opgedeeld in groepjes van zes, onder begeleiding van twee groepsleiders. De keukenvrijwilligers zorgen voor de gezonde maaltijden en de lekkere tussendoortjes tijdens de vakantieweek!

Aanmelden

Kinderen kunnen aangemeld worden bij Humanitas Kop van Noord-Holland via een mogelijke verwijzer(school/hulpverleningsorganisaties) of via ouders/verzorgers. Daarna wordt er contact op genomen met de ouders/verzorgers en de verwijzer voor het maken van een afspraak. Een coördinator plant een kennismakingsgesprek in en komt dan op huisbezoek. Bij het gesprek is aanwezig: ouders/verzorgers en het kind. In dit gesprek wordt alles uitgelegd en de nodige informatie verstrekt. Uiterlijk twee weken voor dat de vakantieweek begint, ontvangen de ouders/verzorgers een brief met informatie: een paklijst, informatie over vertrek- en aankomsttijd en plaats.

De kindervakantieweek 2023 zal plaatsvinden van: zondag 30 juli t/m vrijdag 4 augustus 

Aan deze vakantieweek zitten geen kosten verbonden.
De kindervakantieweek wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren

Kindervakantieweken Kindervakantieweken